قبل
بعدی
قبل
بعدی

دستبند شناسایی بیمار

دستبند بیمار

 شناسایی یک بیمار یا نوزاد با یک مچ بند یا دستبند کی دارای بار کد و نام و نام خانوادگی است راحت تر می باشد و دستور عمل های دارویی  تست  و آزمایش ها در دست بند ثبت می شود.

برای مثال ،

 برای شناسای روند بیمار در طی ساعات و روزی که در بیمارستان بستری بود بسیار راحت تر می شود چون در بارکد دستبند تمام اطلاعات دارویی و روند کار اداری و از همه مهمتر نوع بیماری مشخص است.

و هر گنه اطلاعای ر مورد داروی مصرف شد بمار نوع بیماری تاریخ بستری و غیر… در دستبند بیمار مشخص است و این اطلاعا هم برای پزشک معالج و هم خود بیمار قابل  مشاهد است  و این اطلاعت در بارکدی که در دستبند است ثبت شد و با اسکن بارکد اطلاعات نمایان می شود.

دستبند های بیمارستانی چند سالی است که در دنیا  مطرح شد است و در کشور ما حدود چند سال که مطرح شد و فوق العاده استقبال خوبی  از این دستبند شد است . و تقریبا بیشتر بیمارستان ها  از این موضوع استفاده  شده است. این موچ بند ها در سه سایز  در بازار عرضه می شود. نوزاد ،  کودک ، بزرگسالان وجود دارد .

حتما تا الان با این موضوع به گوشتان خورده است یا در فیلم ها دیده اید که نوزاد بعد تولد در اتاق نوزادین جابجا شده  با این دست بند ها دیگر این مشکلات  پیش  نمی آید.

مزایای استفاده از  دستبند تشخیص بیمار:

1 هزینه پایین

2 چندکار بودن دست بند

3 قابل شست شو ( ضد آب)

4 حمل ونقل راحت ( سبک بدون حساسیت)

5 نصب راحت

6 انعطاف پذیری و طول عمر بالا

دستبند شناسایی نوزاد

دستبند نوزاد

شناسایی یک بیمار یا نوزاد با یک مچ بند یا دستبند کی دارای بار کد و نام و نام خاموادگی هست راحت تر می باشد  و دستور عمل های دارویی  تست  و آزمایش ها در دست بند ثبت می شود.

برای مثال ،

برای شناسای روند بیمار در طی ساعات و روزی که در بیمارستان بستری بود بسیار راحت تر می شود چون در بارکد دستبند تمام اطلاعات دارویی و روند کار اداری و از همه مهمتر نوع بیماری مشخص است.

و هر گنه اطلاعای ر مورد داروی مصرف شد بمار نوع بیماری تاریخ بستری و غیر… در دستبند بیمار مشخص است و این اطلاعا هم برای پزشک معالج و هم خود بیمار قابل  مشاهد است  و این اطلاعت در بارکدی که در دستبند است ثبت شد و با اسکن بارکد اطلاعات نمایان می شود.

دستبند های بیمارستانی چند سالی است که در دنیا  مطرح شد است و در کشور ما حدود چند سال که مطرح شد و فوق العاده استقبال خوبی  از این دستبند شد است . و تقریبا بیشتر بیمارستان ها  از این موضوع استفاده  شده است. این موچ بند ها در سه سایز  در بازار عرضه می شود. نوزاد ،  کودک ، بزرگسالان وجود دارد .

حتما تا الان با این موضوع به گوشتان خورده است یا در فیلم ها دیده اید که نوزاد بعد تولد در اتاق نوزادین جابجا شده  با این دست بند ها دیگر این مشکلات  پیش  نمی آید.

مزایای استفاده از  دستبند تشخیص بیمار:

1 هزینه پایین

2 چندکار بودن دست بند

3 قابل شست شو ( ضد آب)

4 حمل ونقل راحت ( سبک بدون حساسیت)

5 نصب راحت

6 انعطاف پذیری و طول عمر بالا