چاپ رول متالایز

لیبل‌های چاپ افست در مقابل چاپ فلکسو قول رایج در میان کارشناسان و مختصصان چاپ آن است که نصف سفارشات چاپ لیبل به روش افست و نصف دیگر آن به روش فلکسو انجام می‌شود.
اما در سال‌های اخیر با مقبولیت بیشتر لیبل‌های پشت چسبدار، ارزش و اهمیت روش فلکسو نسبت به افست بیشتر شده است.

هر چند که در عمل همچنان قاعده ذکر شده در بالا صادق است.
نیاز بیشتر به سفارشات چاپی رنگی در ابتدا غلبه فناوری افست را به روش فلکسو به دنبال داشت ولی خیلی زود فلکسو قدم‌های عقب مانده را جبران کرد

و همچنان نسبت ۵۰-۵۰ برای دو فناوری افست و فلکسو حفظ شده است.
البته طراحان لیبل به‌طور معمول در کارهای خود از ۶ یا ۷ رنگ استفاده می‌کنند که چاپ آن توسط ماشین‌های رول کم عرض فلکسو-

که قابلیت نصب ۸ تا ۱۲برج را به روی خود دارند- بسیار ساده است و این در حالی است که به روش افست کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود.
دیجیتال وارد عرصه چاپ برچسب می‌شود
در روزهای اول، این قاعده که برای انجام سفارشات کم تیراژ باید از افست به طرف دیجیتال رفت، به دلایلی شامل بازار لیبل و بسته‌بندی نمی‌شد.

چرا که در بازار لیبل‌های پشت چسبدار، واحدهای تجاری زیادی که تنها شامل یک یا چند ماشین چاپ فلکسو رول کم عرض بوده، فعالیت می‌کنند.
مدیران برند، که در بازار بین‌المللی فعالیت دارند، در هر بخش از بازار یا هر کشوری با الزامات مختص و ویژه‌ای برای محصولات لیبل روبه‌رو هستند و در نتیجه لازم است

که خطوط تولید بسته‌بندی و حتی آنهایی که به تولید دایمی یک محصول خاص مشغولند، هر از گاهی لیبل‌ها را تغییر دهند و

در نتیجه با حجم انبوهی از لیبل‌های غیرقابل استفاده روبه‌رو می‌شوند که برای بازار خاصی تولید شده‌ و دیگر به درد نمی‌خورد.

اینجاست که اهمیت چاپ دیجیتال و قابلیت آن در تولید محدود لیبل مشخص می‌شود.
برای درک این موضوع کافی است در بازار آمریکا در یک سوپرمارکت به سراغ قوطی‌های رب‌گوجه‌فرنگی برویم و در حالی که تا همین اواخر تنها ۲ تا ۳ نوع

رب گوجه فرنگی تولید می‌شد، شاهد ۱۵ تا ۲۰ نوع مختلف از آن باشیم.
بنابراین با فرض ثابت بودن حجم مصرف، سفارشات پرتیراژ قبلی به چندین سفارش کوچک‌تر و با تیراژ کمتر تقسیم شده است

ثبات رنگ و مقاومت مرکب‌های چاپ و ورنی‌های یووی در برابر عوامل آب و هوایی‌

پایداری لیبل در آب و هوای متفاوت

لیبل‌هایی‌‌ که‌‌ در‌‌ محیط‌‌ بیرون‌‌ هستند‌‌ تحت‌‌ تاثیر‌‌ عوامل‌‌ جوی‌‌ مختلفی‌‌ همچون‌‌ اشعه‌‌ خورشید،‌‌ باد،‌‌ باران‌‌ و‌‌ برف‌‌ قرار‌‌ دارند.‌‌

علاوه‌‌ بر‌‌ این‌‌‌ کیفیت‌‌ سطح‌‌ چاپ‌‌ در‌‌ میزان‌‌ مقاومت‌‌ مهم‌‌ است.‌‌ به‌‌ عبارت‌‌ دیگر‌‌ کاغذ‌‌ به‌‌ نسبت‌‌ لایه‌‌ فیلم‌‌ یا‌‌ سطوح‌‌ فلزی،‌‌ طول‌‌ عمر‌‌ کمتری‌ دارد.

مقاومت‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوایی‌‌ چیست؟
عدم‌‌ چسبندگی‌‌ مرکب‌‌ و‌‌ ورنی‌ها،‌‌ مشکلی‌‌ است‌‌ که‌‌ اغلب‌‌ در‌‌ چاپ‌‌ روی‌‌ سطوح‌‌ غیرجاذب‌‌ دیده‌‌ می‌شود.‌‌ چسبندگی‌‌ کافی،‌‌ اولین‌‌ شرط‌‌ ضروری‌‌

برای‌‌ هر‌‌ گونه‌‌ مقاومتی‌‌ محسوب‌‌ می‌شود.‌‌ موسسه‌‌ آلمانی‌‌ برای‌‌ تعیین‌‌ استاندارد‌‌(DIN) ،‌‌ مقاومت‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوایی‌‌ یا‌‌ مقاومت‌‌ جوی‌‌ را‌‌ این‌گونه‌‌ تعریف‌‌ می‌کند:

«مقاومت‌‌ جوی،‌‌ پایداری‌‌ روکشی‌‌ را‌‌ در‌‌ اثر‌‌ تماس‌‌ با‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوا‌‌ در‌‌ مکان‌‌ مشخص‌‌ و‌‌ در‌‌ مدت‌‌ زمان‌‌ مشخص،‌‌ شامل‌‌ می‌شود‌‌ و‌‌ نیز‌‌ می‌توان‌‌ عوامل‌‌ مختلف

ولی‌‌ قابل‌‌ اندازه‌گیری-‌‌ را‌‌ برای‌‌ آن‌‌ نام‌‌ برد.‌‌ ‌‌ مانند‌‌ تغییرات‌‌ رنگ،‌‌ تغییرات‌‌ ته‌‌ رنگ،‌‌ گچی‌‌ و‌‌ پوسته‌‌ پوسته‌‌ شدن،‌‌ تاول‌‌ زدن‌‌ و‌‌ خوردگی‌‌ سطح.‌‌

این‌‌ تغییرات‌‌ که‌‌ با‌‌ استانداردهای‌‌ مختلفی‌‌ بررسی‌‌ و‌‌ بیان‌‌ می‌شوند،‌‌ در‌‌ استانداردهای‌‌ مختلف‌‌ لحاظ‌‌ می‌شود.‌‌

با‌‌ این‌‌ حال‌‌ استاندارد‌‌‌‌DIN  فقط‌‌ مربوط‌‌ به‌‌ نساجی‌‌ و‌‌ روکش‌های‌‌ مربوط‌‌ به‌‌ آن‌‌ است‌‌ و‌‌ برای‌‌ سطوح‌‌ چاپی‌‌ وضع‌‌ نشده‌‌ است.‌‌ بنابراین‌‌ نیاز‌‌ به‌‌ استاندارد‌‌ دیگری‌‌ احساس‌‌ می‌شود.»
‌‌
شرایط‌‌ اقلیمی‌‌ تکرارپذیر‌‌ نیستند
‌‌ از‌‌ آنجا‌‌ که‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوا‌‌ بستگی‌‌ به‌‌ موقعیت‌‌ مکانی،‌‌ شرایط‌‌ اقلیمی،‌‌ فصول‌‌ مختلف‌‌ و‌‌ تغییرات‌‌ سالانه‌‌ دارد،‌‌ در‌‌ هر‌‌ جایی‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوا‌‌ متفاوت‌‌ خواهد‌‌ بود.‌‌

به‌‌ عبارت‌‌ دیگر‌‌ شرایط‌‌ خاص‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوایی‌‌ به‌‌ دلیل‌‌ یکسان‌‌ نبودن‌‌ موارد‌‌ مذکور،‌‌ تکرارپذیر‌‌ نیستند.‌‌ بنابراین‌‌ برای‌‌ ایجاد‌‌ محیطی‌‌ متشابه،‌‌ نیازمند‌‌ روش‌های‌‌ ساختگی‌‌

و‌‌ ابزارهای‌‌ سنجش‌‌ آب‌‌ و‌‌ هوا‌‌ هستیم.‌‌ منبع‌‌ نوری‌‌ برای‌‌ این‌‌ امر،‌‌ هوای‌‌ سرد‌‌ شده‌‌ لامپ‌‌ زنون‌‌ به‌‌ همراه‌‌ دمای‌‌ رنگ‌‌ ۵۵۰۰‌‌ تا‌‌ ۶۵۰۰‌‌ درجه‌‌ کلوین‌‌ است.‌‌

فیلتر‌‌ باید‌‌ بین‌‌ منبع‌‌ نوری‌‌ و‌‌ نمونه‌‌ چاپی‌‌ که‌‌ اشعه‌‌ یووی‌‌ را‌‌ کاهش‌‌ می‌دهد‌‌ قرار‌‌ گیرد.‌‌ درصد‌‌ اشعه‌‌ ماورای‌‌ قرمز‌‌ که‌‌ از‌‌ لامپ‌‌ زنون‌‌ ساطع‌‌ می‌شود،‌‌ با‌‌ فیلتر‌‌ گرم‌‌ کاهش‌‌ می‌یابد.
این‌‌ آزمایش‌‌ شرایط‌‌ باران‌‌ را‌‌ به‌‌ همراه‌‌ رطوبت‌‌ شبیه‌سازی‌‌ می‌کند‌‌ که‌‌ زمان‌‌ اسپری‌‌ کردن‌‌ در‌‌ آن‌‌ باید‌‌ یک‌‌ دقیقه‌‌ و‌‌ زمان‌‌ خشک‌‌ کردن‌‌ ۲۹‌‌ دقیقه‌‌ باشد.‌‌

در‌‌ طول‌ زمان‌ خشک‌ شدن،‌ دما‌ نباید‌ از‌ ۴۰‌ درجه‌ سانتی‌گراد‌‌ (۱۰۴ درجه فارنهایت)  بالاتر‌ رود‌ و‌ برای‌ اسپری‌ کردن‌ فقط‌ باید‌ از‌ آب‌ شیرین‌ استفاده‌ کرد‌ و‌ نباید‌ آب‌ دارای‌ نمک‌های‌ فلزی‌ باشد.

استاندارد‌ آب‌ و‌ هوا

استاندارد‌ ۵۳۱۶۶‌DIN ،‌ ویژگی‌ مراکز‌ آب‌ و‌ هوایی‌ را‌ تعریف‌ کرده‌ است.‌ میزان‌ مقاومت‌ جوی‌ به‌ شرایط‌ اقلیمی‌ و‌ تاثیر‌ آن‌ بر‌ نمونه‌های‌ چاپ‌ بستگی‌ دارد‌

و‌ آن‌ شرایط‌ اقلیمی‌ باید‌ با‌ تاثیرات‌ مورد‌ نظر‌ در‌ مرحله‌ نهایی‌ تایید‌ شود.‌ طبق‌ استاندارد‌ ۵۰۰۱۹‌DIN ،‌ مراکز‌ آب‌ و‌ هوایی‌ باید‌ بتوانند‌ شرایطی‌ مثل‌ جو‌ معتدل،‌

مرطوب‌ یا‌ شرایط‌ اقلیمی‌ کنار‌ دریا‌ را‌ فراهم‌ کنند.‌ علاوه‌ بر‌ آن‌ اطلاعات‌ جوی‌ و‌ تاثیرات‌ محیطی‌ باید‌ به‌ صورت‌ کمی‌ و‌ کیفی‌ ثبت‌ شود.‌

همچنین‌ استفاده‌ از‌ اطلاعات‌ آب‌ و‌ هوایی‌ نزدیک‌ترین‌ ایستگاه‌ هواشناسی‌ توصیه‌ می‌شود.
در‌ مراکز‌ آب‌ و‌ هوایی‌ که‌ دارای‌ تاثیرات‌ محیطی‌ مخرب‌ و‌ فرساینده‌ هستند،‌ می‌توان‌ نمونه‌های‌ استاندارد‌ جوی‌ را‌ طبق‌ استاندارد‌ ۵۰۹۱۷‌ ‌DIN تعیین‌ کرد.‌

 فروشگاه لیبل چاپی

فروشگاه لیبل خام

لیبل میوه

فروشگاه دستبند

چاپ رول

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *